ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 

خانه مشیر فاطمی

موقعیت:اصفهان- چهارراه ابن سینا- کوچه مشیرفاطمی
اعیانی:1050 مترمربع
عرصه:1446 مترمربع
قدمت:پهلوی
کارفرما :شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی
طراح(مشاور): شرکت عمران ومسکن سازان منطقه مرکزی
مجری:شرکت عمران ومسکن سازان منطقه مرکزی
کاربری قبل از مرمت:مسکونی
کاربری بعد از مرمت :اداری
این بنای تاریخی متعلق به دوره پهلوی با عرصه 1446مترمربع در سال 1386 مرمت گردیدو با کاربری اداری به عنوان دفتر اصلی شرکت عمران ومسکن سازان منطقه مرکزی از ابتدای سال 1387 مورد بهره برداری قرا رگرفت

     

previous   |     Next

يكشنبه 06 خرداد ماه 1403
 
Untitled Document

پیامرسان ایتا و روبیکا

09336688563

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا