ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document

خانه کشیش

موقعیت:اصفهان-خیابان حکیم نظامی-کوچه سنگتراشها- بن بست زیتون
اعیانی:900مترمربع
عرصه:900 مترمربع
قدمت:قاجاری
کارفرما :شرکت عمران وبهسازی شهری ایران
طراح(مشاور): شرکت عمران ومسکن سازان منطقه مرکزی
مجری:شرکت عمران ومسکن سازان منطقه مرکزی
کاربری قبل از مرمت:مسکونی
کاربری بعد از مرمت :اقامتی
این بنای تاریخی متعلق به دوره قاجار و با عرصه 900مترمربع در سال 1384 مرمت گردیدو با کاربری اقامتی به بخش خصوصی واگذار شد.علاوه بر این قسمت نوسازی هم به این بنا اضافه گردید .

     

previous   |     Next

شنبه 02 تیر ماه 1403
 
Untitled Document

پیامرسان ایتا و روبیکا

09336688563

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا