ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document

خانه سمائیان(هتل سنتی اصفهان)

موقعیت:اصفهان-خیابان حکیم- کوچه مسجد حکیم-کوچه باغ قلندرها
اعیانی:1180 مترمربع
عرصه:1170 مترمربع
قدمت:قاجاری
کارفرما :شرکت عمران وبهسازی شهری ایران
طراح(مشاور): شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی
مجری:هتلهای سرزمین آریا
کاربری قبل از مرمت:مسکونی
کاربری بعد از مرمت :هتل سنتی
این بنای تاریخی متعلق به دوره قاجار با عرصه حدود 1170مترمربع می باشد که پس ازاتمام مرمت در پایان سال 1385 به هتل سنتی اصفهان با 16 اطاق و ظرفيت 40 نفر ميهمان تبديل و پذيراي مسافران و دوستداران خانه هاي قديمي شد.

     

previous   |     Next

شنبه 02 تیر ماه 1403
 
Untitled Document

پیامرسان ایتا و روبیکا

09336688563

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا