ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document

خانه تاریخی نیلفروشان

موقعیت:اصفهان-خیابان ابن سینا- روبروی بازارچه دردشت- کوی کدخدا
اعیانی:955 مترمربع
عرصه:1725 مترمربع
قدمت:قاجاری
کارفرما :شرکت عمران وبهسازی شهری ایران
طراح(مشاور): شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی
مجری:مشرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی
کاربری قبل از مرمت:مسکونی
کاربری بعد از مرمت :اقامتی
این بنای تاریخی متعلق به دوره قاجار با عرصه 1725مترمربع ، پس از مرمت در سال 1380با کاربری اقامتی به بخش خصوصی واگذا رگردید.

     

previous   |     Next

شنبه 02 تیر ماه 1403
 
Untitled Document

پیامرسان ایتا و روبیکا

09336688563

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا