ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document

خانه تاریخی اعلم

موقعیت:اصفهان- خیابان عبدالرزاق- کوی تل عاشقان
اعیانی:798 مترمربع
عرصه:2326مترمربع
قدمت:قاجاری
کارفرما :شرکت عمران وبهسازی شهری ایران
طراح(مشاور): شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی
مجری:شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی
کاربری قبل از مرمت:مسکونی
کاربری بعد از مرمت :اقامتی
این بنای تاریخی متعلق به دوره قاجار با عرصه 2325مترمربع که پس از مرمت در سال 1380 به بخش خصوصی واگذا رگردید.

     

previous   |     Next

چهارشنبه 29 فروردین ماه 1403
 
Untitled Document

پیامرسان ایتا و روبیکا

09336688563

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا