ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document

حمام شاه علی

موقعیت:اصفهان-خیابان عبدالرزاق- جنب پارکینگ شهرداری
اعیانی:1000 مترمربع
عرصه:1200 مترمربع
قدمت:صفوی
کارفرما :شرکت عمران وبهسازی شهری ایران
طراح(مشاور): شرکت عمران ومسکن سازان منطقه مرکزی
مجری:شرکت عمران ومسکن سازان منطقه مرکزی
کاربری قبل از مرمت:مسکونی
کاربری بعد از مرمت :سفره خانه سنتی
این بنای تاریخی متعلق به دوره صفوی با عرصه 1200مترمربع که در بخش نازک کاری و اجرای تزیینات به بخش خصوصی واگذار گردید وبرای بهره برداری کاربری سفره خانه سنتی برای آن تعریف شده است.

     

previous   |     Next

يكشنبه 06 خرداد ماه 1403
 
Untitled Document

پیامرسان ایتا و روبیکا

09336688563

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا