ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 
< Untitled Document

خانه تاریخی طوسی پور

موقعیت:اصفهان-خیابان عبدالرزاق- جنب پارکینگ شهرداری
اعیانی:250 مترمربع
عرصه:300 مترمربع
قدمت:قاجاری
کارفرما :شرکت عمران وبهسازی شهری ایران
طراح(مشاور): شرکت عمران ومسکن سازان منطقه مرکزی
مجری:شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی
کاربری قبل از مرمت:مسکونی
کاربری بعد از مرمت :اداری
این بنای تاریخی متعلق به دوره قاجار با عرصه 300 مترمربع در سال 1382 مرمت گردید .

     

previous   |     Next

شنبه 02 تیر ماه 1403
 
Untitled Document

پیامرسان ایتا و روبیکا

09336688563

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا