ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 
سمت
نام
پست الكترونيك
همراه
رئیس هیات مدیره صالح نقی پور ویجویه 
نایب رئیس هیات مدیره علی مدرس هاشمی
عضو هیات مدیره محمد رضا منتظری
عضو هیات مدیره سید جمیل هاشمی
مديرعامل و عضو هیات مدیره احسان عراقی زاده
چهارشنبه 06 مهر ماه 1401
 
Untitled Document

سامانه پیام کوتاه

 (پرسش و پاسخ)

10005555

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا