ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 

اقدامات انجام شده در محله همت آباد اصفهان

 

-         برگزاری بیش از 10 جلسه آموزش عمومی ساکنین

-         برگزاری بیش از 1500 نفر ساعت آموزش چهره به چهره ساکنین

-         انجام مطالعات اجتماعی و جمع آوری مشخصات مالکین

-         انجام مطالعات کالبدی و اقتصادی محدوده مورد مطالعه

-         تهیه پیش طرح های شهری در محله همت آباد

-         انجام مطالعات ثبتی در محدوده مورد مطالعه

-         جمع آوری مدارک مربوط مالکین در بلوک شماره 1

-         تاسیس شرکت تعاونی محلی در بلوک شماره1 با نام شرکت تعاونی احیا و نوسازی غدیر 1

-         برگزاری مجامع و انتخابات مربوط به تعاونی ( انتخابات  اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل)

-         برگزاری حدوداً 10 جلسه با دستگاه ها و ارگان های مرتبط با پروژه همت آباد

-         انجام عملیات نقشه برداری در 3 بلوک شهری مورد مطالعه و محدوده های مجاور بزرگراه

-         تهیه طرح توسعه مسجد امام صادق

-         تهیه طرح نهایی پس از برگزاری جلسات کارشناسی و جلسات اعلان عمومی طرح برای مالکین

-         اقدام در جهت آموزش، توجیه و جلب نظرات مالکین در خصوص طرح تهیه شده و جلب موافقت حداکثری

-         جلب مشارکت شهرداری در طرح مشارکت مردمی

§         موافقت شهرداری مبنی بر واگذاری اراضی تحت تملک شهرداری به شرکت سرمایه گذاری شهرداری و متعاقبا مشارکت با شرکت تعاونی محلی

§         موافقت شهرداری مبنی بر انجام اقدامات آماده سازی زمین و انجام خدمات زیر بنایی در پروژه

-         پیگیری و اقدام در جهت اخذ مصوبه کمیسیون ماده پنج

-         تاسیس دفتر محلی

-         پیگیری تامین وام ودیعه مسکن جهت 100 خانوار هرخانوار 150 میلیون ریال

 

جمعه 04 اسفند ماه 1402
 
Untitled Document

پیامرسان ایتا و روبیکا

09336688563

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا