ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 

آگهـی مزایـده عمومی

   (( نقد و اقساط ))

 

شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد اراضی،املاک ومستحدثات خود را در سراسر کشور،از طریق مزایده عمومی وبا شرایط نقد واقساط به فروش برساند.متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مدارک شرکت درمزایده وتحویل پیشنهاد خود،از روز یکشنبه مورخ  9/3/1395 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 22/3/1395 به نشانی های ذیل مراجعه نمایند.تلفن های اعلامی نیز آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان می باشد.  

توضیحات:

الف ) انتقال سند پس از اخذ پایانکار وصورتمجلس تفکیکی اعیانی صورت می پذیرد.

ب) گشایش کلیه پاکت های دریافتی از متقاضیان سراسرکشور راس ساعت 10 صبح روز  سه شنبه 25/3/1395 بصورت متمرکز درتهران درمحل اصلی شرکت  واقع در میدان ونک- خیابان شهید خدامی- شماره 51 صورت خواهد گرفت.حضور متقاضیان یا نماینده آنها با ارائه رسید تحویل پاکت مزایده درجلسه گشایش پاکتها آزاد است.

ت) برای شرکت درمزایده ارائه سپرده به میزان مندرج درجداول ذیل به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شماره 4001037206373733 نزد بانک مرکزی به نام شرکت مادرتخصصی عمران وبهسازی شهری ایران بابت مزایده ضروری است.

  ث) به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود و همچنین پیشنهادهای فاقد سپرده ، دارای سپرده مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  د)شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران ، در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .

ضمناً لازم است به سایر اطلاعات و جزئیات بیشتر که در اسناد مزایده و پایگاه اینترنتی شرکت به آدرس www.udrc.ir  مندرج است توجه کامل شود.(کد پستی شرکت مادر:1994861178)

استان تهران( دفتر مرکزی) : میدان ونک – خیابان شهید خدامی- پلاک 51- شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران- تلفن: 87572262و87572398-021

استان اصفهان:  محل دریافت اسناد : اصفهان- سی وسه پل- ابتدای چهارباغ بالا- مجتمع تجاری واداری کوثر- طبقه سوم- واحد 503-شرکت مسکن سازان استان اصفهان،

  تلفن:36204062- 031 

محل تحویل پاکات : اصفهان - خیابان سعادت آباد – نبش خیابان فرایبورگ- اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان- اداره عمران وبهسازی- تلفن:36204063-031

 

 عنوانحجم(KB) 
شنبه 19 آذر ماه 1401
 
Untitled Document

سامانه پیام کوتاه

 (پرسش و پاسخ)

10005555

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا