ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 

ردیف

نوع تفاهمنامه 

موضوع تفاهمنامه

عنوان تفاهمنامه

شماره

تاریخ

1

توافق باشهرداریها

درخصوص احداث واحدهای مسکونی اطراف بازار بزرگ نایین

شهرداری نائین

91/45

91/2/26

2

توافق باشهرداریها

آزادسازی دومحور واقع دردروازه چهل دختران مجاور با بازار بزرگ نایین

شهرداری نائین

892/ص/91

91/3/4

3

توافق بادستگاههای اجرایی

مواردمرتبط باپایگاه اطلاع رسانی  و هم اندیشی مدیران ومتولیان بافت فرسوده

دفترفنی استانداری

688/ص/91

91/2/23

4

توافق باموسسات آموزشی وپژوهشی

همکاری مشترک درامورترویجی ومطالعات کاربردی وآموزشی

ریاست دانشگاه کاشان

3421/ص/91

91/7/16

شنبه 02 تیر ماه 1403
 
Untitled Document

پیامرسان ایتا و روبیکا

09336688563

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا