ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 

ردیف

نوع تفاهمنامه 

موضوع تفاهمنامه

عنوان تفاهمنامه

شماره

تاریخ

1

توافق باشهرداریها ودستگاههای اجرایی

درخصوص واگذاری مقداری اززمین متعلق به شهرداری به سپاه

نیروی مقاومت بسیج وشهرداری آران وبیدگل

2847

90/2/13

2

توافق باموسسات آموزشی وپژوهشی

انجام بخشی ازامورترویجی، مطالعات کاربردی وآموزشی شرکت مسکن سازان

شرکت محققان همراه اندیشه (مهان)

1377/ص/90

90/4/5

3

توافق باشهرداریها

احیاء بافت فرسوده شهرنجف آباد (محله نوید)

شهرداری نجف آباد

90/283

90/5/9

4

توافق باشهرداریها

تهیه طرح ساماندهی محورفرهنگی، تاریخی بنی طباء آران وبیدگل

شهرداری آران وبیدگل

90/294

90/5/9

5

توافق باشهرداریها

تهیه طرح ساماندهی محورفرهنگی، تاریخی قاضی- وشاد آران وبیدگل

شهرداری آران وبیدگل

90/295

90/5/9

6

توافق باموسسات آموزشی وپژوهشی

همکاری مشترک درامورترویجی ومطالعات کاربردی وآموزشی

سازمان نوسازی وبهسازی نجف آباد

90/316

90/5/23

7

توافق باشهرداریها

عملیات اجرایی احیاء وساماندهی محورهای تاریخی محتشم، گریچه وکوشک صفی 

شهرداری کاشان

2613/ص/90

90/6/12

8

توافق باموسسات آموزشی وپژوهشی

همکاری مشترک درامورترویجی ومطالعات کاربردی وآموزشی

شهرداری نائین

15/17/7729

90/6/8

9

توافق باموسسات آموزشی وپژوهشی

اطلاع رسانی، نصب بنر درزمینه بافت فرسوده

شهرداری نطنز

90/68

90/6/7

10

توافق باشهرداریها

همکاری مشترک درمطالعات کاربردی وامورترویجی

شهرداری خمینی شهر

90-558

90/6/23

11

توافق باشهرداریها

همکاری سه جانبه درخصوص بسترسازی وجذب اعتبارات و...

شهرداری، فرمانداری خمینی شهر ونماینده عمران وبهسازی شهری

90-559

90/6/23

12

توافق باشهرداریها

تهیه طرح ساماندهی محورفرهنگی، تاریخی بنی طباء آران وبیدگل

شهرداری آران وبیدگل

90/294

90/5/9

13

توافق باشهرداریها

تهیه طرح ساماندهی محورفرهنگی، تاریخی قاضی_وشادآران وبیدگل

شهرداری آران وبیدگل

90/295

90/5/9

14

توافق باموسسات آموزشی وپژوهشی

همکاری مشترک درامورترویجی ومطالعات کاربردی وآموزشی

شهرداری کاشان

90/ص/2622

90/6/14

شنبه 02 تیر ماه 1403
 
Untitled Document

پیامرسان ایتا و روبیکا

09336688563

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا