ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 

محوطه سازی مرکز بهداشتی، درمانی زینبیه

در حالی که ما در اصفهان شاهد زاغه های نسبتاً وسیع در محله های مرکزی از جمله دارک، زینبیه و ... می باشیم و به موجب جمعیت و فقر موجود در این محله ها نیاز اصلی این مناطق بهداشت و درمان می باشد، شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان به کارگزاری شرکت عمران و بهسازی شهری ایران سکونتگاه های غیررسمی اصفهان را از مهمترین برنامه های خود می داند، لذا جهت تکمیل و راه اندازی مرکز بهداشتی و درمانی زینبیه که در فلب این مناطق قرار گرفته است شروع به محوطه سازی و دیوارکشی این مرکز به مساحت حدود 3000 مترمبع نموده است و هم اکنون در حال اجرا می باشد.

     

previous   |     Next

يكشنبه 24 تیر ماه 1403
 
Untitled Document

پیامرسان ایتا و روبیکا

09336688563

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا