ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 
مسابقه شماره 3- "مشارکت مردمی در ساماندهی بافت های فرسوده شهری"
* = ضروري
سوالات مسابقه بافت فرسوده
1- مهمترين مانع اصلي احياي بافت هاي فرسوده شهري چيست؟
2- هسته مرکزي مفهوم مشارکت چيست ؟3- کليد تحقق طرح هاي شهري کدام گزينه مي باشد؟
4- مشارکت بر کدام عقيده استوار است؟5- زمينه اساسي تحقق اقدامات شهري کدام گزينه مي باشد؟
6- سطوح مشارکت مردم کدام گزينه مي باشد؟7- مزاياي مشارکت مردم در بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري چيست؟8- عوامل زمينه ساز در مشارکت مردمي چيست؟9- مزاياي مشارکت مردمي در بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري کدام است؟10- موانع مشارکت در بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده کدام است ؟ارسال 

پنج شنبه 16 آذر ماه 1402
 
Untitled Document

پیامرسان ایتا و روبیکا

09336688563

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا