ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 

ساماندهی محور تاریخی محتشم کاشان

این محور تاریخی در شهرستان کاشان به واسطه وجود عناصر تاریخی و شاخصی همچون مقبره محتشم کاشانی، مقبره میرنشانه و خانه های تاریخی منوچهری، اخباری و رشادی است که روزانه گردشگران داخلی و خارجی زیادی را پذیراست.با توجه به این مهم شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان به کارگزاری شرکت عمران وبهسازی شهری ایران اقدام به اجرای بدنه سازی و کف سازی این محور نموده است.محدوده این محور حدود 20 هکتار می باشد که اجرای کف ومحوطه 4200 مترمربع وبدنه سازی 840 مترمربع در حال اجرا می باشد.

     

previous   |     Next

شنبه 02 تیر ماه 1403
 
Untitled Document

پیامرسان ایتا و روبیکا

09336688563

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا