ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 

اقدامات بسترسازی انجام شده در الگوی مشارکت مردمی محله نوید نجف آباد

 • تاسیس دفتر محلی
 • مطالعات اولیه (مطالعه وضع موجود، جمع آوری اطلاعات و تعیین حدود)
 • توجیه ساکنین و مالکین
 • بررسی وضعیت ثبتی
 • تشکیل شرکت تعاونی محلی
 • برگزاری جلسات انفرادی
 • برگزاری دو جلسه هماهنگی با ادارت تاسیسات شهری
 • برگزاری جلسات هماهنگی با سازمان نظام مهندسی نجف آباد جهت اعمال تخفیفات لازم
 • بازدید اعضای هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
 • بازدید منتخبین محله همت آباد از محله نوید
 • مذاکره با نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی جهت تعریض پایگاه بهداشت
 • تهیه بنرهای آموزشی روند اجرای پروژه

اقدامات اجرایی انجام شده در الگوی مشارکت مردمی محله نوید نجف آباد

 • تهیه طرح اولیه
 • ارزش گذاری زمینها توسط کارشناس
 • تصویب طرح در کمیسیون ماده پنج
 • آغاز عملیات تخریب
 • انعقاد توافق نامه تغییر حدود
 • شروع عملیات ثبتی
 • انعقاد قرارداد کارگزاری با شرکت تعاونی
 • انتقال اسناد توسط اهالی به شرکت تعاونی
 • انعقاد قرارداد واگذاری زمین
 • پیاده کردن نقشه تفکیکی بر روی زمین
 • درخواست صدور پروانه توسط شرکت تعاونی
 •  صدور تهیه دستور نقشه بر ای 9 پلاک
 • تهیه طرح های معماری
 • انتقال اسناد پلاک های 9 - 11 - 27
يكشنبه 24 تیر ماه 1403
 
Untitled Document

پیامرسان ایتا و روبیکا

09336688563

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا