ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 
دومین سری مسابقه اینترنتی " بافت فرسوده، آگاهی عمومی، مشارکت مردمی"
* = ضروري
سوالات مسابقه
بافت هاي حاشيه اي (سکونتگاه هاي غيررسمي) چيست؟انواع مداخله در بافت فرسوده کدام است ؟ويژگي هاي بافت فرسوده چيست؟چه مساحتي از شهر اصفهان شامل بافت فرسوده مي باشد؟کدام يک از گزينه هاي زير شاخصه هاي شناسايي بافت فرسوده مي باشد؟تنيجه احيا و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري چيست؟براي بهسازي و نوسازي هر هکتار بافت فرسوده چه مقدار سرمايه گذاري جديد مورد نياز است ؟کداميک از موارد زير از مشکلات اقتصادي بافت فرسوده شهري مي باشد ؟کليد اصلي احيا، بهسازي و نوسازي بافت فرسوده کدام است ؟هدف از تشکيل شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان چيست ؟ارسال 

چهارشنبه 29 فروردین ماه 1403
 
Untitled Document

پیامرسان ایتا و روبیکا

09336688563

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا