ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 
مسابقه بافت فرسوده، تسهیلات،تخفیفات
* = ضروري
سوالات مسابقه بافت فرسوده
اگر خانه فرسوده فاقد سند باشد مالک چگونه مي تواند آن را احيا و نوسازي کند؟ميزان تسهيلات بافت فرسوده چه مقدار مي باشد؟مزاياي نوسازي بافت فرسوده براي ساکنين آنها چيست؟بافت فرسوده چه مساحتي از شهر اصفهان را در بر ميگيرد؟چگونه از قرار گرفتن منزل خود در بافت فرسوده مطلع شويم؟در چه صورت مي توان از تسهيلات 25 ميليون توماني بافت فرسوده استفاده کرد؟شرط استفاده از وام وديعه اسکان موقت چيست؟مدارک مورد نياز براي دريافت تسهيلات بافت فرسوده چيست؟ارسال 

يكشنبه 24 تیر ماه 1403
 
Untitled Document

پیامرسان ایتا و روبیکا

09336688563

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا