ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 

موضوعات حمایت از "مطالعات کاربردی" و پایان نامه های دانشجویی

موضوعات طرح های پژوهشي و پایان نامه های دانشجویی مورد حمايت شرکت عمران و بهسازی شهری ایران

 • رويكردها، سياستها و راهبردهاي احياء بهسازي و نوسازي بافتهاي نابسامان شهري

 • روش‌ها و قواعد طراحي در بافت هاي نابسامان شهري

 • شيوه‌ها و راهكارهاي مقاوم سازي ابنيه واقع در محدوده بافتهاي نابسامان شهري

 • مكانيزم هاي تامين منابع مالي براي اجراي طرح ها و برنامه هاي احيا، بهسازي و نوسازي بافت هاي نابسامان شهري

 • روشها و قواعد راهنما در بهينه سازي مصرف انرژي در فرايند احياء ، بهسازي و نوسازي

 • مديريت شهري يكپارچه / توانمند سازي شهرداريها، شوراها و شوراياري ها

 • نقش و جايگاه دولت- مردم و شهرداريها در فرآيند احياء بهسازي و نوسازي بافتهاي نابسامان شهري

 • تدوين تجارب كشورهاي خارجي به ويژه كشورهاي واقع در خاورميانه، در احياء، بهسازي و نوسازي بافت هاي نابسامان شهري و روش هاي كاربردي استفاده از اين تجارب

 • اقتصاد شهري و بهسازي ، نوسازي بافت هاي شهري

 • قوانين حقوقي در چارچوب‌احياء ، بهسازي و نوسازي بافت هاي نابسامان شهري

 • جايگاه مردم در بهسازي، نوسازي بافت‌هاي نابسامان شهري و روش هاي جلب مشاركت مردمي

 • مدل های برنامه ریزی در بافت های فرسوده و ناکارامد شهری در ایران و جهان

 • نقش توسعه دروني و استفاده مجدد از ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود و بازنده سازي مناطق قديمي و فرسوده و ناكارآمد شهري در توسعه كالبدي شهر

 • نقش مداخلات موضعي در احياء بافت هاي نابسامان شهري

 • طراحي الگوهاي مناسب معماري در طرح هاي احياء ، بهسازي و نوسازي بافت های نابسامان شهري

 • مكانيزم‌ها و روشهاي نوين مرمت ابنيه ارزشمند

 • بررسي روش‌هاي مختلف توليد صنعتي ساختمان در بافت هاي نابسامان و انتخاب روش هاي بهينه

شرايط پذيرش پايان نامه

عناوين پايان نامه هاي تحصيلي بايد براساس محورهاي پژوهش ( موضوع بند 1 ) در قالب فرم شماره يك (پيوست) به همراه پروپوزال مربوطه به دفتر ارسال مي گردد.
 • دانشجو بايد شرايط دفتر را در فرايند كار بپذيرد در نظرات اعلام شده از طرف دفتر را در پايان نامه اعمال نمايد.
 • اين عناوين پس از بررسي و تائيد دفتر ملاك تصميم گيري و انعقاد قرارداد خواهد بود.

انعقاد قرارداد

طرفين قرارداد انجام پايان نامه هاي تحصيلي ، شامل شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي به عنوان كارفرما و دانشجو ( با تایید استاد راهنما ) به عنوان مجري خواهد بود. قرارداد منعقده طبق موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره و پژوهشی ( نشریه 3419 سازمان مدیریت و برنامه ریزی شهری ) مبادله می گردد

نحوه انجام قرارداد

 • انجام پايان نامه تحصيلي براساس توافق صورت پذيرفته انجام و هرگونه تغيير كمي و كيفي آن منوط به تائيد دفتر خواهد بود.
 • شركت موظف است در حدود امكانات، اطلاعات مورد نياز پايان نامه تحصيلي در اختيار دانشجو قرار دهد و در صورت نياز هماهنگي لازم براي معرفی دانشجو به ساير مراكز جهت جمع آوري اطلاعات آماري مورد نياز را انجام دهد. لازم به ذكر است دانشجو باید چارچوب كلي اطلاعات آماري مورد نياز براي انجام پايان نامه را با تائيد استاد راهنما جهت بررسي و ميزان مشاركت شركت در تهيه اطلاعات مزبور كتباً به دفتر اعلام نمايد
 • دانشجو موظف است به منظور ايجاد هماهنگي بيشتر ميان ديدگاه هاي شركت و پايان نامه در حال انجام ، در جلسات هماهنگي و نظارت پايان نامه كه توسط دفتر اعلام مي گردد به همراه استاد راهنمای مربوطه شركت نمايد
 • حداكثر زمان مجاز براي انجام پايان نامه تحصيلي در مقطع دكتري تخصصي 18 ماه و كارشناسي ارشد 9 ماه از زمان انعقاد قرارداد مي باشد. تمديد سقف زماني مزبور تا سقف يك سوم حداكثر زمان مجاز، با پيشنهاد دانشجو و تائيد استاد راهنما، توسط دفتر بررسي و نتيجه اعلام مي گردد

ميزان حمايت از پايان نامه

 • سقف حمايت مالي از پايان نامه كارشناسي ارشد به ميزان 000/500/7 ريال و رساله دكتري 000/000/15 ریال خواهد بود.(برحسب کیفیت کار و تأیید کمیته ذیربط)
 • نحوه پرداخت مطابق با قرارداد منعقده خواهد بود

تصويب نهايي پايان نامه

 1. دانشجو موظف است پايان نامه خود را پس از گذشت حداقل یک دوم مدت زمان انجام آن (9 ماه براي دوره دكتري و 4 ماه برای دوره كارشناسي ارشد ) با تائيد استاد راهنما (همراه با فرم شماره 2) براي دفتر ارسال نمايد
 2. دفتر پس از بررسي مدارك ارسالی فوق ، نظرات خود را كتبا ارائه خواهد نمود
 3. دانشجو موظف است نظرات ارائه شده توسط دفتر را با هماهنگي استاد راهنماي مربوطه در پايان نامه لحاظ نمايد
 4. دانشجو موظف است حداقل يك مقاله علمي برگرفته از يافته هاي پايان نامه ، جهت درج در نشريه علمي پژوهشي هفت شهر، با تاييد استاد راهنمای مربوطه، ارائه نمايد
 5. تائيد نهايي انجام پايان نامه تحصيلي منوط به اخذ تائيديه انجام دفاع از پايان نامه و ارائه آن به شركت مي باشد.
 6. حضور نماينده شركت در جلسه دفاع از پایان نامه الزامي بوده و دانشجو مي بايست قبل از دفاع، دفتر را در جريان قرار دهد

تبصره: دانشجو مي بايست قبل از ارائه نهايي پايان نامه به مركز علمي، تائيديه دفتر را اخذ نمايد.

سه شنبه 08 اسفند ماه 1402
 
Untitled Document

پیامرسان ایتا و روبیکا

09336688563

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا