ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document

شیوه های اعجازگران مدیریت

علی اصغر رشید گزکوه، ناشر:سازمان عمران و بهسازی شهری ایران ، 450 صفحه،چاپ نخست 1381

امروزه در عصر انفجاراطلاعات و جنگ فضایی اندیشه ها و به دنبال آن دگرگونی در شیوه های اطلاع رسانی ، هدایت ، مدریت و ارتباطات اجتماعی نیاز بسیار شدید و مبرمی به دانایی و اطلاعات علمی و کاربردی بیش از هر زمان دیگری احساس می گردد.عصر مدیریت کلاسیک و یک سونگری سپری شده است.آثار این تغییرات و چالش ها و نیاز جدی به اطلاعات و فنون در زندگی شخصی نیز برای همگان مشهود گردیده است.
سازمان ها ، موسسات و نهادها بیش از هر زمان به ضروت تجهیز مدیران و تصمیم گیران به مهارت های رهبری و مدیریت از جمله مهارت های فنی،انسانی،ادراکی ، تشخیص و طراحی پی برده و نیازمندند.چنانچه بطور صحیح و علمی در رویارویی با این تحولات به هنرهای مدیریتی و دانش آن مجهز نگردیم.بطور قطع و یقین در این رویارویی با چالش های محیطی و تلاطم های غیر قابل پیش بینی اجتماعی بازنده خواهیم بود.بنابراین در دنیای معقول و در حال دگرگونی ، همگان دنبال کشف مدیریتی درست و صحیح هستند.حیات ملت ها و دنیای انسان ها اصولا بدون اتکا به سلاح علم و تخصص و دانایی ودر راس آنها مدیریت مناسب و منطقی میسر نخواهد بود.
اغلب مباحث و موضوعات این کتاب پیرامون تئوریهای کاربردی و علمی مدیریت برای مدیران به خصوص مدیران جوان که تازه در میدان مدیریت پا به عرصه حضور گذاشته و می خواهند موسسه ، کارخانه یا سازما نی را هدایت کنند،به صورت بسیار فشرده و خلاصه تدوین و ارائه شده است.
قیمت این کتاب 35000 ریال می باشد.

 

جمعه 04 اسفند ماه 1402
 
Untitled Document

پیامرسان ایتا و روبیکا

09336688563

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا