ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 

پایدار کردن سازه های آجری فن های مداخله

جوزپ چینی، مترجم: سعید ایرانفر، ناشر: شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، 335 صفحه، چاپ نخست 1383

آشنایی انسان با خشت و استعدادهای کاربردی آن به چند هزار سال قبل برمی گردد. از آن زمان انسان به یاری اندیشه خود بناهای متعدد و متنوعی را برای رفع نیازهای مادی و روحی خود ساخت که سابقه و تاریخ آن را می توان در کتاب های باستان شناسی و یا تاریخ معماری جستجو کرد.

انسان پس از تجربه ساخت خشت و آشنایی با سفال، از طریق فرآیند خشت پخته به آجر و امکانات این دست یافته جدید به عنوان یکی از کلیدی ترین مصالح ساختمانی پی برد و از دیرباز بناهای خود را با خشت، آجر و یا تلفیقی از آنها ساخته و آنها را مورد بهره برداری قرار داد و به گونه ای که در نقاط مختلف جهان و در شرایط آب و هوایی متفاوت، ساختمان های آجری جزو پرتعدادترین بناهایی می باشند که تا به امروز ساخته شده اند. معماری ایران نیز از این امر مستثنی نیست و هرچند بناها با اسلوب های گوناگونی ساخته شده اند ولی در آنها آجر را به عنوان فراگیرترین عنصر ساختمانی می توان یافت. بناهایی که سالیان دراز است در سخت ترین شرایط اقلیمی سرپا ایستاده اند.

شرکت عمران و بهسازی شهری بنا به فعالیت چندین ساله خود در مرمت بنا هایی از قبیل خانه، کاروانسرا، حسینیه، حمام و ... و استفاده مجدد از آنها در شهرهای کشور توانسته است تجربه با ارزشی را به دست آورد و اکنون نیز بناهای متعددی توسط شرکت های وابسته به این سازمان تحت اقدامات مرمتی قرار دارند.

کتاب حاضر در این راستا ترجمه شده است تا شاید بتواند درباره مداخله و مرمت معماری سنتی و هم چنین بافت های کهن شهری حساسیت بیش تری در میان اهل فن ایجاد کند زیرا در این زمینه کار زیادی در پیش است و راهی که باید پیموده شود بسیار دشوار.

قیمت این کتاب430000 ریال می باشد.

جمعه 04 اسفند ماه 1402
 
Untitled Document

پیامرسان ایتا و روبیکا

09336688563

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا