ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 

تفاهم نامه های منعقد شده با دستگاه های اجرایی

ردیف

نوع تفاهمنامه

موضوع تفاهمنامه

عنوان تفاهمنامه

شماره

تاریخ

1

مدیریت طرحها

مدیریت طرحها

عمران بهارستان

_

87/3/1

2

مدیریت طرحها وسایر موارد

مدیریت طرحها

عمران بهارستان

_

87/3/4

3

توافق با دستگاههای اجرایی

احداث 550 واحد مسکونی در اراضی دولتی

مسکن وشهرسازی

_

87/3/13

4

توافق با دستگاههای اجرایی

همکاری

شرکت آب و فاضلاب

_

87/5/7

5

تامین منابع مالی و سرمایه گذاری  مشترک

املاک اوقاف

اداره اوقاف نائين

1/5/6402

87/6/7

6

توافق با دستگاههای اجرایی

همکاری

اداره برق نائین

_

87/6/17

7

توافق با دستگاههای اجرایی

همکاری با میراث فرهنگی آران وبیدگل

میراث فرهنگی آران وبیدگل

872/123/6526

87/6/19

8

توافق با میراث فرهنگی

احیای مجموعه ی خان خوراسگان

میراث فرهنگی

_

87/7/13

9

اجرای پروژه های بافت فرسوده

تامین اعتبار

شهرداری آران وبیدگل

87/99

87/7/15

10

توافق با دستگاههای اجرایی

جذب اعتبارات مخابرات در جهت محور کلوان _نوآباد

مخابرات نائین

_

87/7/27

11

توافق با دستگاههای اجرایی

همکاری میراث فرهنگی با شهرداری نائین

میراث فرهنگی نائین

طبق نامه 5/17/8293

87/8/20

12

توافق با دستگاههای اجرایی

ساماندهی بافت فرسوده خمینی شهر

میراث فرهنگی

_

87/10/24

13

اجرای پروژه های بافت فرسوده

همکاری

فرمانداری نائین

_

87/11/3

14

تفاهمنامه همکاری

محورهای تاریخی

میراث فرهنگی آران وبیدگل

_

87/11/17

15

توافق با دستگاههای اجرایی

هدفمند کردن فعالیتها وایجاد وحدت رویه در نحوه هزینه ها وپیشرفت کارها

میراث فرهنگی اصفهان

50

87/12/14

16

توافق با دستگاههای اجرایی

تخصیص اعتبار و اجرای پروژه های بافت فرسوده جنوب میدان امام

میراث فرهنگی

7863

87/12/19

17

توافق با دستگاههای اجرایی

درجهت سرمایه گذاری ، تکمیل و بهره برداری پروژه ها وجذب اعتبار

میراث فرهنگی

_

88/1/24

18

توافق با دستگاههای اجرایی

همکاری در اجرای طرحهای ساماندهی بافت فرسوده

راهنمایی و رانندگی خمینی شهر

73

88/2/17

19

توافق با دستگاههای اجرایی

رفع مشکلات وهمکاری در اجرای طرحهای ساماندهی بافت فرسوده

اداره مخابرات خمینی شهر

91

88/3/3

20

توافق با دستگاههای اجرایی

رفع مشکلات وهمکاری در اجرای طرحهای ساماندهی بافت فرسوده

اداره گاز خمینی شهر

93

88/3/12

21

توافق با دستگاههای اجرایی

رفع مشکلات وهمکاری در اجرای طرحهای ساماندهی بافت فرسوده

شرکت آب و فاضلاب خمینی شهر

94

88/3/12

22

توافق با دستگاههای اجرایی

رفع مشکلات وهمکاری در اجرای طرحهای ساماندهی بافت فرسوده و رسیدگی پرونده ها خارج از نوبت

اداره ثبت اسناد واملاک خمینی شهر

97

88/3/12

23

توافق با دستگاههای اجرایی

شناسایی ،ثبت آثار ،جذب اعتبارات و...

میراث فرهنگی اصفهان

5/17/5195

88/6/5

24

توافق با دستگاههای اجرایی

مخفی نمودن شبکه برق کوچه شماره سه

اداره برق نائین

88/399

88/6/7

25

توافق با دستگاههای اجرایی

اجرای انشعابات گاز، آب وبرق کوچه شماره 7 نایین

گاز،آب وبرق نایین

1/16/5769

88/6/24

26

توافق با دستگاههای اجرایی

جمع آوری لوله های گاز ومخفی نمودن علمکهای گاز

اداره گاز نایین

88/400

88/7/4

27

توافق با دستگاههای اجرایی

مخفی نمودن شبکه برق و حذف تیرهای برق

اداره برق نائین

88/401

88/7/4

28

توافق با دستگاههای اجرایی

نوساز نمودن لوله های آب جهت جلوگیری از ترکیدن آنها

آب وفاضلاب نایین

88/402

88/7/4

29

توافق بادستگاههای اجرایی

ایجاد تعامل درجهت انجام تحقیقات وشناسایی محلات وبناهای باارزش موجود درشهر

اداره آموزش وپرورش خمینی شهر

196

88/7/16

30

توافق بادستگاههای اجرایی

توافقنامه توسط شرکت مهربین درجهت گشت های ویژه وبرقراری امنیت در محدوده بافت فرسوده وتاریخی

نیروی انتظامی خمینی شهر

250

88/10/7

31

توافق بادستگاههای اجرایی

جهت تردد کامیونهای حمل ضایعات پروژه عصارخانه و تردد در محور دوشنبه بازار

رئیس راهنمایی ورانندگی خمینی شهر

262

88/10/13

32

توافق با دستگاههای اجرایی

درخصوص جابجایی واصلاح شبکه مخابراتی در محدوده بافت فرسوده

اداره مخابرات آران وبیدگل

88/478

88/10/15

33

توافق با دستگاههای اجرایی

درخصوص جابجایی واصلاح شبکه گازی درمحدوده بافت فرسوده

اداره گاز آران وبیدگل

88/479

88/10/15

34

توافق با دستگاههای اجرایی

درخصوص جابجایی واصلاح شبکه آب وفاضلاب درمحدوده بافت فرسوده

اداره آب وفاضلاب آران وبیدگل

88/480

88/10/15

35

توافق با دستگاههای اجرایی

تامین اعتبارجهت ساخت وساز دربافت فرسوده آران وبیدگل

فرمانداری آران وبیدگل

88/489

88/11/1

36

توافق با دستگاههای اجرایی

پرداخت سهم هزینه جهت اجرای طرح احیاء مجموعه خان(طرح تصویبی) وتحویل خانه های با مالکیت میراث توسط مسکن سازان

میراث فرهنگی اصفهان وشورای شهرخوراسگان

1037/ش

88/11/19

37

توافق با دستگاههای اجرایی

اجرای لوله کشی فاضلاب ونوسازی شبکه آبرسانی عاشورگاه، میدان بالا، شیخ زین الدین محمدیه

اداره آب وفاضلاب نایین

88/732

88/11/27

38

توافق با دستگاههای اجرایی

احیاء وساماندهی بافت فرسوده درمحور دروازه کلوان تا نوآباد ودروازه چهل دختران تاانتهای بازاربزرگ

میراث فرهنگی نائین

88/733

88/11/27

39

توافق با دستگاههای اجرایی

توسعه کابل مخابرات ومخفی نمودن کابلهای کوچه 3و7 وکوچه مجاورآب انبارمعصومی

اداره مخابرات نائین

88/736

88/11/27

40

توافق با دستگاههای اجرایی

مخفی نمودن برق ازانتهای کوچه3و7 تاانتهای بازارچه کلوان واقع در محور دروازه نوآباد

اداره برق نائین

88/737

88/11/27

41

توافق بادستگاههای اجرایی

تخصیص اعتبارجهت امربهسازی ونوسازی بافت فرسوده وسکونتگاههای غیررسمی استان

استاندار، وزارت مسکن وشهرسازی، میراث

88/592

88/12/16

42

توافق با دستگاههای اجرایی

درخصوص همکاری جهت خانه های بدیع الصنایع وحبیب آبادی

میراث فرهنگی

_

89/1/21

43

توافق با دستگاههای اجرایی

تامین 60کیلووات نیروی برق جهت مجتمع اقامتی نایین ومخفی نمودن خط توزیع برق

اموربرق نایین

4046/224

89/7/11

شنبه 02 تیر ماه 1403
 
Untitled Document

پیامرسان ایتا و روبیکا

09336688563

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا