ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document

                                                    تفاهم نامه های منعقد شده با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی                                                                               

 

ردیف

نوع تفاهم نامه

موضوع تفاهم نامه

عنوان تفاهم نامه

شماره

تاریخ

1

توافق با موسسات پژوهشی

همکاری

حوزه هنری

2209

87/6/3

2

توافق با دانشگاهها

تفاهمنامه همکاری

دانشگاه آزاد خوراسگان

2473

87/6/20

3

توافق با دانشگاهها

برگزاری دوره های آموزشی ، نشست ها، نمایشگاه ها ،حمایت از پایان نامه ها

دانشگاه هنر اصفهان

_

87/7/30

4

توافق با دانشگاهها

برگزاری دوره های آموزشی ، نشست ها، نمایشگاه ها ،حمایت از پایان نامه ها

پردیس هنر های زیبا دانشگاه تهران

86/230451

87/10/11

5

توافق با دانشگاهها

برگزاری دوره های آموزشی ، نشست ها، نمایشگاه ها ،حمایت از پایان نامه ها

دانشگاه پیام نور آران وبیدگل

_

87/11/20

6

توافق با دانشگاهها

ایجاد تعامل وهمکاری با دانشگاه و اشاعه فرهنگ بهسازی ونوسازی بافت فرسوده

دانشگاه شیخ بهایی

88/550

88/11/18

7

توافق بانهادهای غیردولتی

همکاری درجهت امور ترویجی بسترسازی

سازمان نظام مهندسی ساختمان

89/127

89/3/25

8

توافق بانهادهای غیردولتی

همکاریهای پژوهشی، مطالعاتی واقدامات فرهنگی ترویجی

مهندسین مشاورهفت اقلیم سپاهان

2533/ص/89

89/5/10

9

توافق با دانشگاهها

همکاری متقابل درزمینه فرهنگ بهسازی ونوسازی بافت فرسوده وتاریخی  باهمکاری دانشگاه

دانشگاه کاشان

89/178

89/7/17

 

پنج شنبه 16 آذر ماه 1402
 
Untitled Document

پیامرسان ایتا و روبیکا

09336688563

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا