ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 

اقدامات انجام شده

1-     تشکیل دفتر نوسازی محله در مجاورت پروژه

مهمترين پيش نياز عمليات بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري ايجاد ساز وكار و ساختار اجرايي مناسب در سطح محلات مي باشد كه اين موضوع ، به اصل « محله محوري » در نهاد سازي براي عمليات بهسازي و نوسازي هدایت مي شود . در اين جهت « طرح تشكيل دفاتر خدمات نوسازي محلات فرسوده شهري » ارائه شده است . دفاتر مذکور می توانند در قالب شرکت تعاونی و یا شرکت سهامی خاص تشکیل و اداره شوند .

                    

2-    مطالعات اولیه (مطالعه وضع موجود – جمع آوری اطلاعات میدانی – نقشه برداری )

مطالعات میدانی و شناسائی پروژه ها ، مالکین و ساکنین متقاضی نوسازی بافت فرسوده ، طرفهای مشارکت ، تعریف نقشه ها و وظایف اشخاص در طرح و اطلاع رسانی شفاف و...

 

3-    تهیه طرح تفکیک مجدد

تهیه طرح مقدماتی تفکیک مجدد زمین شامل چهار مرحله است : 

-         بررسی دقیق وضع موجود به لحاظ اسنادی، تأسیسات شهری، خدمات موجود و وضعیت معابر

-         محاسبه و برآورد منافع و مخارج توسعه

-         توزیع عادلانه منافع و مخارج توسعه بین مالکین مربوطه

-         تهیه طرح پیشنهادی بر اساس طرح تفضیلی

 

به خوبی مشخص است پس از اینکه یک پروژه تفکیک مجدد زمین کامل شد، قیمت زمین افزایش می یابد، چند دلیل برای این موضوع وجود دارد :

q      تدارک زیر ساخت های شهری مانند جاده ها ، پارکها ، فاضلاب ، زه کشی و... قیمت زمین را ترقی می دهند.

q       تغییر در کاربری زمین ، مثلاً تغییر کاربری از مسکونی به تجاری قیمت زمین را افزایش می دهد.

q       سامان دهی شکل قطعات اصلی،استفاده های پر سود تر از زمین را امکان پذیر می کند و بنابراین قیمت زمین را افزایش می دهد.

 

4-    آگاه سازی و آموزش ساکنین (طی جلسات عمومی و انفرادی )

پس از مشخص شدن طرح اولین جلسه مردمی در مسجد محل برگزار و کلیات طرح به اطلاع ساکنین و مالکین رسید . پس از برگزاری این جلسه  ، اقدام به برگزاری جلسات انفرادی و توجیح کامل آنها در خصوص جزئیات طرح شکل پلاک و امتیازاتی که با مشرکت در طرح به آنها تعلق میگیرد شد که در ادامه نیز جلسات متعددی به صورت عمومی و اختصاصی برای ساکنین محل با عنوان کارگاه های آموزشی در دفتر نوسازی محلی برگزار می شود.

 

5-    بررسی وضعیت ثبتی و صدور اسناد پلاکها(در دست اقدام)

به دلیل مشکلات بسیار زیاد ثبتی که در حین بررسی سوابق و مطالعه سابقه ثبتی پلاکها جهت تجمیع بدست آمد قراردادی با مشاورین اداره ثبت منعقد گردید تا اطلاعات کامل ثبتی پلاکها اعم از مراحل صدور سند برای پلاکهای در جریان ثبت ، مجهول المالک و قولنامه ای مشخص و پروژه برای تجمیع پلاکها آماده شود . جهت سرعت بخشیدن به این کار لایحه ای نیز تنظیم و جهت تصویب به تهران و دفتر آقای مهندس صادقی ارسال شد.

 

6-    تصویب طرح در کمسیون ماده پنج  

7-    هماهنگی با سازمانها و ارگانهای دخیل در پروژه (در دست اقدام )

پنج شنبه 07 مهر ماه 1401
 
Untitled Document

سامانه پیام کوتاه

 (پرسش و پاسخ)

10005555

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا