ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 

خانه حبيب آبادي و بديع الصنايع

موقعیت:اصفهان-خيابان ابن سينا-كوچه كدخدا
اعیانی:75/1993 مترمربع
عرصه:75/1993 مترمربع
قدمت: صفوي
کارفرما :شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
طراح(مشاور): شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی
مجری:شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی
کاربری قبل از مرمت: خانه تاريخي
کاربری بعد از مرمت : خانه تاريخي

این دو بنای تاریخی با عرصه 75/1993 مترمربع متعلق به دوران صفوي به عنوان یک خانه تاريخي تعریف شده اند كه مرمت آنها در دست اجرا مي باشد.

  تصاوير خانه بديع الصنايع 

     

previous   |     Next


Module Border Module Border
  تصاوير خانه حبيب آبادي 

     

previous   |     Next


Module Border Module Border
يكشنبه 06 خرداد ماه 1403
 
Untitled Document

پیامرسان ایتا و روبیکا

09336688563

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا