ورود
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
 

خانه مدني

موقعیت:اصفهان-خيابان عبدالرزاق-بازارچه وزير-جنب پارك چاله
اعیانی:540 مترمربع
عرصه:840 مترمربع
قدمت: صفوي
کارفرما :شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
طراح(مشاور): شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی
مجری:شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی
کاربری قبل از مرمت: خانه تاريخي
کاربری بعد از مرمت : خانه تاريخي

این بنای تاریخی با عرصه 540 مترمربع به عنوان یک خانه تاريخي تعریف شده كه مرمت آن در دست اجرا مي باشد.

     

previous   |     Next

شنبه 01 آبان ماه 1400
 
Untitled Document

سامانه پیام کوتاه

 (پرسش و پاسخ)

10005555

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا