ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 

حمام قاضي

موقعیت:اصفهان خيابان ابن سينا كوي حمام قاضي
اعیانی:600 مترمربع
عرصه:840 مترمربع
قدمت: صفوي
کارفرما :شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
طراح(مشاور): شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی
مجری:شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی
کاربری قبل از مرمت: خدماتي
کاربری بعد از مرمت : خدماتي
این بنای تاریخی با عرصه 840 مترمربع به عنوان یک مجموعه خدماتي تعریف شده كه مرمت آن در دست اجرا مي باشد.

     

previous   |     Next

جمعه 06 خرداد ماه 1401
 
Untitled Document

سامانه پیام کوتاه

 (پرسش و پاسخ)

10005555

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا