ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 

ساماندهی محور تاریخی دوشنبه بازار خمینی شهر

همانگونه که در تمامی شهرستانهای محلی جهت داد و ستد ، بازار روز در مرکز شهر تعریف گردیده که سابقه تاریخی و فرهنگی را دارا می باشد در شهرستان خمینی شهرهم این راسته به نام دوشنبه بازار نام گذاری گردیده چون در ایام گذشته در روزهای دوشنبه فعالیت و خرید و فروش در آن اتفاق می افتاده است ولی به مرور زمان با عنایت به وجود عناصر شاخص در طول محور مانند حسینیه –حمام –کاروانسراومراکز فرهنگی مذهبی مشابه فعالیت بازار منحصر به یک روز نبوده و در تمام ایام هفته فعال بوده و تبدیل به راسته بازار اصلی شهر گردیده است .با عنایت به آنکه در سال 1385 توسط شهرداری خمینی شهر ساماندهی مختصری از لحاظ انجام پیاده روسازی و آسفالت معبر انجام شده بود بر اساس مطالعات انجام گرفته و پس از تاسیس شرکت احیا بافت فرسوده خمینی شهر (مهربین)انجام طرح ،اجرای پوشش سقف بازار با توافقات انجام شده از محل اعتبارات بازگشایی معابر در سال 1388 انجام گردید.

     

previous   |     Next

شنبه 02 تیر ماه 1403
 
Untitled Document

پیامرسان ایتا و روبیکا

09336688563

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا