ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 

ساماندهی محور تاریخی دربند وبنی طبا در آران وبیدگل

در پروژه های امکان سنجی هدف اصلی، تعریف پروژه های اقتصادی جدید، در راستای احیاء بافتهای تاریخی وبازسازی بافتهای فرسوده می باشد.در کلیه شهرستانها آنچه که ابتدا به عنوان ایجاد بستر، جهت فعالیتهای بافت پیشنهاد می شود، ساماندهی و روان بخشی محورهای اصلی می باشد.چون در بیشتر شهرها از جمله آران وبیدگل به دلیل عدم رونق بافت قدیم وجمعیت کم وفرسودگی کالبد تعریف پروژه های جدید به نظر عملی نمی رسد واین پروژه ها مورد استقبال قرار نخواهند گرفت. لذا در کل راسته های اصلی شهر طرح روان بخشی معابر وطراحی گره های شهرودر واقع طرح ساماندهی و باز پیرایی فاز یک راسته محورهای فرهنگی- تاریخی بنی طبا و در بند ساطع به عنوان یک طرح راهبردی و الگو جهت بخش تاریخی بافت قدیم آران و بیدگل در سال 1385 توسط این شرکت تهیه وبه شهرداری آران وبیدگل ارائه شد.شهرداری در راستای طرح تهیه شده ، فعالیتهای اجرائی را در بافت قدیم شهرآغاز کرد وبا این تحول انجام گرفته در بافت و ارزش افزوده ایجاد شده امکان تعریف پروژه ها با کاربری های مختلف اعم ازمسکونی فرهنگی و... وجود دارد.

که در این خصوص جلسات متعددی با شرکت مهندسین مشاور در بافت قدیم وشهرداری شهرآران وبیدگل تشکیل شده وبا توجه به اقلیم، فرهنگ وشرایط فعلی شهر، پروژه های متعددی با برنامه ریزی واولویت بندی در اجراء دربافت قدیم تعریف شده اند.

     

previous   |     Next

     

previous   |     Next

يكشنبه 24 تیر ماه 1403
 
Untitled Document

پیامرسان ایتا و روبیکا

09336688563

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا