ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 
اولین کارگاه آموزشی مدیران شهری در ارتباط با بافتهای فرسوده در شهرستان خوراسگان در تاریخ 22/8/87 در محل نگارخانه مجتمع کوثر شهرداری خوراسگان برگزار شد.در این جلسه مهندس هویدا شهردار خوراسگان ،دکتر امین پور رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان ،مهندس سید احمد حسین نیا و مهندس حامد شفیعی اعضای هیات علمی دانشگاه شیخ بهایی و در نهایت مهندس عمرانی مدیر عامل شرکت عمران ومسکن سازان منطقه مرکزی در مورد احیا و باززنده سازی بافت فرسوده و همچنین سیاستها و عملکردهای شرکت عمران وبهسازی شهری ایران در بافت فرسوده درده ساله اخیررا مورد بحث و بررسی قرار دادند و در پایان نیز جلسه پرسش و پاسخی نیز در این زمینه برگزار شد.محتويات

     

previous   |     Next

سه شنبه 11 مهر ماه 1402
 
Untitled Document

پیامرسان ایتا و روبیکا

09336688563

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا