ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 

شرکت توسعه باغ شهر واحيای بافت فرسوده نطنز(سهامی خاص)

سرمايه اوليه شرکت 300.000.000 ريال (300.000 سهم با نام 1000 ريالي)
مديرعامل اکبر مرادی
موضوع شرکت توسعه باغ شهر واحياء بافت فرسوده نطنز

1-احیاء واجرای طرحهای نوسازی – مرمت و باز سازی بافتهای فرسوده وتاریخی با رعایت مقررات و قوانین مربوطه
2-احیاءوتوسعه باغ ویلاها و هماهنگی گردشگری درشهر ازطریق خرید اراضی و تبدیل آن به باغ ویلاها و فروش آنها
3-مدیریت حفظ و نگهداری فضاها و اماکن گردشگری
4-مدیریت و اجرای عملیات خرید اراضی – تجمیع وتفکیک (از طریق مراجع ذیربط) آماده سازی احداث بنا اعم از مسکونی – ویلایی – خدماتی – تولیدی و تجاری خصوصاٌ در محدوده بافت فرسوده وتاریخی شهر
5-انواع مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی – تحصیل وام از موسسات اعتباری و پولی و سیستم بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
6-عقد قرارداد برای استفاده از خدمات موسسات و شرکتهای مشورتی خارجی با رعایت ضوابطه و مقررات
7-مدیریت و تجهیز منابع داخل و خارج برای سرمایه گذاری در پروژه ها از قبیل تشکیل شرکتهای سهامی و موسسات اعتباری غیر بانکی و غیره در قالب قوانین و مقررات مربوطه
8-مدیریت ، فروش نقل و انتقال ، اجاره و استیجار اموال و مستحدثات موضوع عملکرد شرکت
9-خرید ، مرمت ، بهسازی نوسازی و احیاء ساختمانهای با ارزش فرسوده وتاریخی، احداث و تاسیس مجتمع های اقامتی جهانگردی و مدیریت اداره این مجتمع ها ، خرید وفروش واحدهای مذکور
10- انجام امور پیمانکاری و کارگزاری ، اجرای طرح های مسکن ، راه و ساختمان و شهرک سازی و آماده سازی زمین و خدمات و تاسیسات شهری
11- به طور کلی شرکت می تواند کلیه عملیات و معاملات مالی تجاری ، صنعتی و عمرانی به طورمستقیم و غیر مستقیم با اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی به تمام یا هریک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد صادر نماید .

سهامداران 1- شهرداري نطنز 47%
2- شرکت توسعه گردشگري 18%
3- شرکت عمران ومسکن سازان استان اصفهان 35%
يكشنبه 24 تیر ماه 1403
 
Untitled Document

پیامرسان ایتا و روبیکا

09336688563

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا