ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 

شرکت احيای بافت فرسوده آران وبيدگل(سهامی خاص)

  آدرس آران و بیدگل-میدان امام حسین-خیابان نظام وفا-ساختمان شهرداری
  تلفن 0362-2736969
  فاكس 0362-2736969
  وب سایت www.rht.ir
سرمايه اوليه شرکت 300.000.000 ريال (300.000 سهم با نام 1000 ريالي)
مديرعامل مقداد نمکی
موضوع شرکت ( احياء بافت فرسوده آران وبيدگل)

1-احیاء واجرای طرحهای نوسازی – مرمت و باز سازی بافتهای فرسوده با رعایت مقررات و قوانین مربوطه
2-احیاءوتوسعه باغ ویلاها و هماهنگی گردشگری درشهر ازطریق -خرید اراضی و تبدیل آن به باغ ویلاها و فروش آنها
3-مدیریت حفظ و نگهداری فضاها و اماکن گردشگری
4-مدیریت و اجرای عملیات خرید اراضی – تجمیع وتفکیک (از طریق مراجع ذیربط) آماده سازی احداث بنا اعم از مسکونی – ویلایی – خدماتی – تولیدی و تجاری خصوصاٌ در محدوده بافت فرسوده شهر
5-انواع مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی – تحصیل وام از موسسات اعتباری و پولی و سیستم بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
6-عقد قرارداد برای استفاده از خدمات موسسات و شرکتهای مشورتی خارجی با رعایت ضوابطه و مقررات
7--مدیریت و تجهیز منابع داخل و خارج برای سرمایه گذاری در پروژه ها از قبیل تشکیل شرکتهای سهامی و موسسات اعتباری غیر بانکی و غیره در قالب قوانین و مقررات مربوطه
8-مدیریت ، فروش نقل و انتقال ، اجاره و استیجار اموال و مستحدثات موضوع عملکرد شرکت
9-خرید ، مرمت ، بهسازی نوسازی ساختمانهای با ارزش فرسوده ، احداث و تاسیس مجتمع های اقامتی جهانگردی و مدیریت اداره این مجتمع ها ، خرید وفروش واحدهای مذکور
10- انجام امور پیمانکاری و کارگزاری ، اجرای طرح های مسکن ، راه و ساختمان و شهرک سازی و آماده سازی زمین و خدمات و تاسیسات شهری
11- به طور کلی شرکت می تواند کلیه عملیات و معاملات مالی تجاری ، صنعتی و عمرانی به طورمستقیم و غیر مستقیم با اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی به تمام یا هریک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد صادر نماید

سهامداران 1- شهرداري آران وبیدگل 48%
2- شرکت توسعه گردشگري 17%
3- شرکت عمران ومسکن سازان استان اصفهان 35%
شنبه 02 تیر ماه 1403
 
Untitled Document

پیامرسان ایتا و روبیکا

09336688563

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا