ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 

ساماندهی محور تاریخی گذر مروی

احیاء کوچه مروی تهران به عنوان یکی از محله های قدیمی تهران با پشتوانه 200 ساله تاریخی یکی دیگر از پروژه های ساماندهی محورهای تاریخی است که شرکت عمران ومسکن سازان به مدت یکسال به کارفرمایی سازمان زیباسازی شهرتهران آن را به انجام رسانید.
گذر یا کوچه مروی که از املاک خان مروی بوده وتاسیسات ومحدثات قابل توجهی از جمله مدرسه، مسجدمروی،دبیرستان، تجارت خانه و... را دربرمی گیرد قدمتی 200 ساله دارد، این گذر با بناهای شاخصی همچون ، مسجد ، مدرسه سپهسالار قدیم وبهشتی)، دبیرستان مروی، مدرسه علمیه مروی، سرای مظفریان ، مسجدآقامحمود و راسته بازار از دیرباز کاربریهای مسکونی ، فرهنگی ،تجاری داشته که همین موضوع تاثیربسزایی بربافت پیرامونی آن گذاشته است.

اهداف پروژه:
- مرمت ،احیاء وباززنده سازی محور بعنوان یکی از محورهای بافت تاریخی شهر تهران
- بهبود سیما ومنظر محور وساماندهی کالبدی وضعیت نما وجداره های محور باتوجه به زاویه موجود
- ارتقا کیفیت محیط از لحاظ بصری، عملکردی وکارکردی
- تسهیل رفت وآمدشهروندان درطول محوروبهسازی آن بعنوان یکی از معابر پیاده
- ارتقاء ایمنی وامنیت محور
- توسعه قلمرو عمومی سطح شهر

پس از بررسی ومطالعه بر روی موارد ذکرشده وتعریف پروژه های مختلف در راستای محوربه الویت بندی آنها جهت مراحل طراحی واجراء برنامه ریزی وپیش بینی ودرنهایت اجرا مراحل زیر پیشنهاد گردید:

1- ساماندهی شبکه های خدماتی شامل آب ، برق، تلفن، گازبصورت زیرزمینی
2- مرمت وبدنه سازی سطوح ونماها با توجه به مطالعات درسبکهای غالب
3- طراحی، هماهنگی واجرای نماها ی ویترین مغازه ها، سایبانها، کولرها و جلب همکاری اصناف ساکن گذر
4- مطالعه ومرمت بناهای با ارزش تاریخی درمحدوده
5- مرمت وبازسازی جلوخان شمس العماره
6- مرمت وبازسازی جلوخان مدرسه مروی(فخریه)
7- مرمت وبازسازی جلوخان مسجدآقامحمودحکیم
8- طراحی وکفسازی واصلاح دفع آبهای سطحی
9- مرمت نمای مسجدآقا محمود وبازسازی آب انبار جنب مجموعه
10- مرمت ونوسازی نماوگنبد سرای مظفریان
11- طراحی واجرای رواق شمالی وجنوبی غرب گذر
12- طراحی واجرای بازار سنتی درشرق گذر
13- طراحی واصلاح سطوح فضای سبز ومبلمان شهری
14- طراحی واجرای سقف سنتی دربخشهای میانی کوچه
15- نورپردازی ، روشنایی گذر.

- دراین پروژه دربخش مرمت ،مرمت بدنه مسجد آقا محمود وبدنه مسجد ومدرسه مروی انجام گرفت.
- دربخش بازسازی، بدنه سازی، استحکام بخشی وساخت رواق به مساحت 8000 مترمربع وکف سازی به مساحت 4000 مترمربع واحداث بازارسنتی به طول 120 متر وهمچنین دربخش ساماندهی ، ساخت 24 منهول تاسیسات شهری در عمق 4 متری جهت زیرزمینی کردن تاسیسات برق ومخابرات واجرای کانالهای ارتباطی به طول 350 مترولوله گذاری بین آنها به طول 7000 متردرعمق 3 متری وهمچنین ایمن سازی شبکه گاز به طول 120 متروتعویض لوله واتصالاً شبکه آب و ایجاد شیرهای آتش نشانی درطول مسیر انجام پذیرفت.

     

previous   |     Next

يكشنبه 24 تیر ماه 1403
 
Untitled Document

پیامرسان ایتا و روبیکا

09336688563

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا