ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document

خانه طغرلیان

موقعیت:اصفهان-خیابان عبدالرزاق- کوی درب قصر
اعیانی:520 مترمربع
عرصه:430مترمربع
قدمت:قاجاری
کارفرما :شرکت عمران وبهسازی شهری ایران
طراح(مشاور): شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی
مجری:شرکت عمران ومسکن سازان منطقه مرکزی
کاربری قبل از مرمت:مسکونی
کاربری بعد از مرمت :اقامتی
این بنای تاریخی متعلق به دوره قاجار است که با عرصه 430مترمربع به عنوان یک مجموعه اقامتی تعریف شده و در مرمت آن در سال 88 به پایان رسید.

     

previous   |     Next

يكشنبه 06 خرداد ماه 1403
 
Untitled Document

پیامرسان ایتا و روبیکا

09336688563

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا