ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 
شرکت عمران مسکن سازان استان اصفهان در نظر دارد املاک متعلق به خود را در شهرنائین – قطب کارگاهی زندوان به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با شرایط پرداخت به صورت" نقد" به فروش برساند . مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد: از تاریخ 16/02/1402 ساعت 10:00 تا تاریخ 27/02/1402 ساعت 14:30 زمان بازگشایی و اعلام برنده : تاریخ 28/02/1402 ساعت 10:00 متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده وکسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت به نشانی WWW.MASKANSAZANCZ.IR مراجعه یا با شماره تلفن 09336688563 و 03136630695 تماس حاصل نمایند.
 عنوانحجم(KB) 
نقشه 371.25 دريافت
يكشنبه 24 تیر ماه 1403
 
Untitled Document

پیامرسان ایتا و روبیکا

09336688563

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا