ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 
پرسش و پاسخ
سؤال.  آيا مي دانيد بافت فرسوده چيست؟
سؤال.  به نظر شما محدوده هاي بافت فرسوده چه خصوصياتي دارند؟
سؤال.  نوسازي بافت هاي فرسوده چه مزايايي براي ساکنين و مالکين آنها دارد؟
سؤال.  فکر مي کنيد چه مساحتي از شهر اصفهان شامل بافت فرسوده مي شود؟
سؤال.  به نظر شما عمر مفيد يک ساختمان چقدر است؟
سؤال.  مي دانيد رابطه زلزله با بافت فرسوده چيست؟
سؤال.  چرا بافت هاي فرسوده، مناطق امني براي بزهکاران و اجراي اعمال خلاف است؟
سؤال.  ساکنين بافت هاي فرسوده از کدام حقوق خود بهره مند نيستند؟
سؤال.  فکر مي کنيد رابطه ي احياي بافت فرسوده و خانه دار شدن جوانان چيست؟
سؤال.  آيا بافت هاي فرسوده در مهاجرت درون شهري موثر است؟
سؤال.  از چه راه هايي مي توان فهميد منازل ما در بافت فرسوده قرار دارند؟
سؤال.  شهرداري ها چگونه در بازسازي بافت هاي فرسوده به مردم کمک مي کنند؟
سؤال.  براي اجراي نوسازي در اين مناطق، چه مقدار وام به ما تعلق مي گيرد؟
سؤال.  زمان بازپرداخت اين تسهيلات به چه صورتي است؟
سؤال.  نحوه پرداخت تسهيلات توسط بانک چگونه است ؟
سؤال.  اگر خانه فاقد سند باشد، اما در بافت فرسوده بوده و مالک مي خواهد آن را احيا کند، چه کمکي به او مي شود؟
سؤال.  چه مدارکي براي دريافت تسهيلات بايد داشته باشيم؟
يكشنبه 06 خرداد ماه 1403
 
Untitled Document

پیامرسان ایتا و روبیکا

09336688563

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا