ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 

نقشه شهرستان هاي اصفهان

نام شهرستان مساحت بافت فرسوده(هکتار)
آران و بيدگل 33.12
چمگردان 83
چرمهين 10
دستگرد 21
دهاقان 31.7
ديزيچه 65.3
دولت آباد 55.3
درچه 220.39
گز 25.3
قهدريجان 170
گلدشت 80.4
گلپايگان 295.59
ايمانشهر 81
كاشان 772
خوراسگان 119
نايين 70.5
نجف آباد 77.3
نطنز 52
فلاورجان 164.2
شهرضا 314
خورزوق 27.8
تيران 34
سميرم 177.6
مبارکه 376.6
خميني شهر 418.6
اردستان 50.1
عسگران 26.84
داران 34.9
خوانسار 36.1
کليشاد و سودرجان 91
ورنام خواست 98
سده لنجان 72.2
شنبه 02 تیر ماه 1403
 
Untitled Document

پیامرسان ایتا و روبیکا

09336688563

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا