ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 

شرکت عمران و احياء بافت فرسوده بهارخوراسگان(سهامی خاص)

سرمايه اوليه شرکت
300.000.000 ريال (300000 سهم با نام 1000 ريالي)
مديرعامل
آقای مهندس قرآنی
آدرس سایت شرکت
http://bahar-khorasgan.org/
موضوع شرکت
عمران و احياء بافت های فرسوده بهارخوراسگان

1-2- مدیریت و تهیه طرح های شهر سازی ،معماری،نقشه های تفکیکی آماده سازی و دیگر اقدامات اجرایی و تولید ساختمانهای لازم در بافتهای قدیمی و فرسوده شهری یا از طرق خریداری و تملک مطابق مقررات و قوانین جاری حسب مورد
2-2-تهیه و اجرای طرح های عمران شهری در بافتهای فرسوده و دیگر مناطق شهری با رعایت مقررات و قوانین مربوطه
3-2-مدیریت و اجرای عملیات خرید اراضی ،آماده سازی احداث بنااعم از مسکونی ،خدماتی ،تجاری وتولیدی
4-2-انواع مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ،تحصیل وام از موسسات اعتباری و پولی و سیستم بانکی با رعایت مقررات و قوانین مربوطه
5-2- عقد قرارداد برای استفاده از خدمات موسسات و شرکتهای مشورتی خارجی با رعایت ضوابط و مقررات
6-2- مدیریت و تجهیز منابع داخل و خارج برای سرمایه گذاری در پروژه های شهری مربوطه،تشکیل شرکت های سهامی و موسسات اعتباری غیر بانکی و غیره در قالب قوانین ومقررات مربوطه
7-2-مدیریت اموال و مستحدثات موضوع عملکرد شرکت
8-2- مرمت ،بهسازی و نوسازی ساختمان های با ارزش و فرسوده ،احداث و تاسیس مجتمع های اقامتی چهانگردی و مدیریت اداره این مجتمع ها ،خرید و فروش واحد های مذکور
9-2- توسعه بخش مسکن ،ساختمان و عمارن شهری از طریق تجهیز پس اندازها و تامین سرمایه به ط.ر مستقیم و یا غیر مستقیم هدایت آن وجوه به بخشها و واحدهایی که در امر تولید مسکن ،ساختمان و عمارن شهری فعالیت می نمایند به ویژه در بافتهای قدیمی و فرسوده شهری
10-2-مبادرت به تحصیل ،خرید و فروش مصالح و وسایل و ادوات و ابزارهای ساختمانی و عمران شهری و سایر اموال منقول و غیر منقول به منظور رفع نیاز و در جهت نیل به اهداف شرکت و به کار گیری نقدینگی در جهت واردات و صادرات
11-2- عقد هر نوع قرارداد و تغییر وتبدیل و یا فسخ و اقاله از جمله خرید و فروش و معاوضه
12-2-
13-2- ایجاد و یا مشارکت در واحدهای صنعتی و تولیدی
14-2- انجام امور پیمانکاری و کارگزاری ،اجرای طرح های مسکن ،راه و ساختمان و شهرک سازی و آماده سازی زمین و خدمات و تاسیسات شهری
15-2- عرضه خدمات تحقیقات ،پژوهشی و مشاوره ای در زمینه مدیریت و تامین منابع مالی برای ایجاد مجتمع های مسکونی ،تجاری اداری،خدمات و سایر فعالیتهای مربوط به بخش مسکن ساختمان و توسعه شهری
16-2- به طور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی ،تجاری ،صنعتی ،فنی و عمرانی به طور مستقیم یا غیر مستقیم با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی مبادرت نماید.

سهامداران
1- شهرداري خوراسگان 30%
2- شرکت توسعه گردشگري 20%
3- شرکت عمران ومسکن سازان استان اصفهان 30%
4- شرکت تعاونی میثاق بهارجی 20%
يكشنبه 24 تیر ماه 1403
 
Untitled Document

پیامرسان ایتا و روبیکا

09336688563

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا